Wrzesień '20

Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum Informacji

Pracownik poszukiwany

Filharmonia Łódzka poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w sekcji techniczno-remontowej na pełen etat. Wykształcenie: inżynier instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych; lub technik instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych; lub inżynier budowlany.
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy z adresem do korespondencji, adresem e-mail i numerem telefonu
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, jeżeli takie było
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Filharmonii Łódzkiej pokój 331 (II piętro) w godz. 9.00 – 13.00 w terminie do 15 marca 2019 r.
Dokumenty można przesyłać również pocztą pod adresem FŁ (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną: elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

ilustracja: <a href='https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/steampunk-futurystyczne-tło_3998780.htm'>Designed by Macrovector</a>

 


Archiwum koncertoweArchiwum Informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie
K

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.