Informacje ogólne

KASA BILETOWA
tel. 42 664 79 79
bilety@filharmonia.lodz.pl
godziny otwarcia:

  • poniedziałek: 10.00–18.00 
  • wtorek: 10.00–20.00 
  • środa: 10.00–18.00 
  • czwartek: 10.00–18.00 
  • piątek: 10.00–20.00 
  • godzinę przed każdym koncertem 
  • podczas pierwszej przerwy w koncercie 

Honorujemy karty płatnicze.

Bilety można nabyć na naszej stronie www i poprzez serwis internetowy Bilety24.

Należność za bilety zarezerwowane prosimy wpłacać na numer rachunku: 51 1020 3352 0000 1902 0242 2756

Biuro Obsługi Słuchacza (BOS) zajmuje się sprzedażą biletów dla grup oraz współpracą z firmami i instytucjami. Udziela informacji dotyczących organizacji i przebiegu wydarzeń organizowanych w FŁ podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Godziny pracy BOS: pn.- pt. 8.00-16.00

Kontakt:
tel. 42 664 79 99

Anna Gaik anna.gaik@filharmonia.lodz.pl, tel. 693 380 085
 

NEWSLETTER
Najlepszym sposobem, by śledzić aktualne informacje na temat nadchodzących koncertów, sprzedaży biletów i innych aspektów działalności Filharmonii, jest cotygodniowy newsletter. Można się na niego zapisać na stronie internetowej Filharmonii Łódzkiej.

 

Organizacja widowni

Widownia sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej liczy 658 miejsc, podzielonych na dwie strefy biletowe. I strefa (bilety droższe) obejmuje 220 miejsc na środku sali (fotele nr 5-26 w rzędach od VI do XV). II strefa to pozostałe 438 miejsc. Podczas transmisji operowych „The Met: Live In HD” dostępnych jest 620 miejsc (miejsca w lożach nie są sprzedawane). Widownia podzielona jest na trzy strefy biletowe: I strefa obejmuje 220 miejsc: fotele nr 5-26 w rzędach VI-XV, II strefa obejmuje 250 miejsc: wszystkie pozostałe fotele w rzędach VI-IX i XX-XXII oraz fotele 1-2 i 29-30 w rzędach X-XVIII; III strefa obejmuje 110 miejsc: wszystkie fotele w rzędach od I do V.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalanego w formie fotografii podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Łódzką, będą przetwarzane i administrowane przez Filharmonię im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 000279226 do celów publikacji w rocznikach, social mediach, stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych. Udostępnienie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi udział w wydarzeniach kulturalnych. Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.

Posiada ją Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Niektóre z powyższych uprawnień mogą być ograniczone w związku z art. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne w związku, z którym dozwolone jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak publiczna impreza.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Dane będą w powyższym zakresie powierzane i przetwarzane przez podmioty wykonujące na rzecz Filharmonii usługi fotograficzne.

Inspektor ochrony danych osobowych, Radca Prawny Małgorzata Maciejewska, dostępny jest pod adresem e-mail: m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl oraz pod numerem telefonu 517-562-083.