Informacje ogólne

Aby dostosować działalność instytucji do bieżących wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanych z objęciem Łodzi czerwoną strefą, ograniczamy (nadal) liczbę miejsc na widowni (co czwarte miejsce). Zakupione bilety zachowują ważność, rezerwacje będą realizowane w ramach dostępności miejsc, tak aby nie przekroczyć wskazanych w wytycznych 25% miejsc na widowni.