Lipiec '24

Zobacz cały kalendarz >
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie
Archiwum koncertoweArchiwum informacji

RAWA MAZOWIECKA. KONCERT FESTIWALU KOLORY POLSKI

20 lipca 2024, 19.00

 

Rawa Mazowiecka, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9


Wykonawcy: 
Zespół Muzyki Cerkiewnej Varslavia - laureat Grand Prix 43. Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej"
Miłosz Bogić - dyrygent
Ksenia Kamenko - sopran
Kateryna Kuznetsova - alt
Filip Awksietijuk - bas
Antoni Marek – tenor

 

Program:
wielogłos gruziński - Christe Agsdga (Troparion Paschy "Chrystus Zmartwychwstał")
Stevan Mokranjac - Tebe Boga Hvalim (Te Deum)
Petr Dinev - Błagosłowi dusze moja Gospoda (Psalm 103)
Oleksandr Tarasenko - Pod Twoju myłost (Pod Twoją obronę) (solo: Ksenia Kamenko)
wielogłos diemiestwienny - Swiatyj Boże (Trysagion Święty Boże) (solo: Kateryna Kuznetsova)
ks. Piotr Gutkiewicz - Kondakion Św. Mikołaja
Vladimir Milosavljević - Pokajniczka Molitva (Psalm 6) (solo: Filip Awksietijuk)
Romuald Twardowski - Wsiakoje dychanije
Gienadij Łapajew - Pokajanija otwierzi mi dwiery
Grigorij Lwowski - Nynie siły niebiesnyja
Michał Łaszewicz - Spodobi Gospodi
Michał Warszycki – „Bogorodice Diewo” (solo: Filip Awksietijuk)
Sergiusz Rachmaninow – „Błagosłowien jesi Gospodi” (solo: Antoni Marek)
Dmytro Bortnianski – Koncert nr 15 „Priiditie wospoim ludije”
Piotr Czajkowski – „Angieł Wopijasze”
Paweł Czesnokow – „Spasienije sodiełał”

 

 Wstęp wolny


 

Zwycięski występ na tegorocznych Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej zespół Varslavia otworzył tradycyjnym, gruzińskim wielogłosem „Christe Aghsdga”. To jedno z piękniejszych opracowań troparionu paschalnego – dziękczynnego hymnu, który w trakcie liturgii okresu wielkanocnego wielokrotnie rozbrzmiewa w kościołach obrządku wschodniego. W ascetycznym, ale i niezwykle mocnym, dźwięcznym śpiewie chóru Miłosza Bogicia słychać i pokorę, i doniosłość, i wdzięczność, i szczęście, jakie towarzyszą człowiekowi w obliczu zetknięcia z jedną z największych tajemnic chrześcijańskiej wiary – tajemnicą Zmartwychwstania.
Właśnie nieoczywistość i złożony charakter, cechujące pojmowanie radości w kościele prawosławnym, prowadziły dyrektora artystycznego i dyrygenta zespołu przy układaniu programu dzisiejszego koncertu. Między innymi dlatego znalazło się w nim nie tylko wiele pozycji odwołujących się do radości paschalnej, ale i hymnów wielkopostnych, opowiadających o zachodzącej w człowieku przemianie – o drodze od żalu i skruchy do miłości i przebaczenia. Pieśni cerkiewne początkowo utrzymane były w formie jednogłosowych, recytacyjno-psalmodycznych śpiewów. Oparte na skalach modalnych melodie zaadaptowane zostały przez Słowian wschodnich z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa bizantyjskiego. Wraz z tłumaczeniem tekstów liturgicznych na staro-cerkiewno-słowiański i idącymi za nim zmianami akcentów sylabicznych oraz melodycznych fraz zaczęły się stopniowo uniezależniać. Coraz częściej przyjmowały formy wielogłosowe, których różne warianty zabrzmią w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej.
Historia fary sięga pierwszej połowy XVII wieku, choć pierwsze wzmianki o rawskiej parafii datuje się już na wiek XII. Murowany kościół wzniesiony został w stylu barokowym i w nim także utrzymane jest wnętrze wraz z siedmioma ołtarzami. Wśród nich znaleźć można polichromowany na niebiesko ołtarz główny, którego centralny obraz przedstawia patronkę świątyni. Pozować miała podobno jedna z rawskich parafianek, nie znaleziono jednak (jak na razie) potwierdzenia hipotezy w archiwach. Świątynia przechodziła przez ręce jezuitów, pijarów i księży miechowitów, aż w końcu oddano ją pod opiekę księży diecezjalnych, którzy do dziś sprawują nad nią pieczę.

 

Archiwum koncertoweArchiwum informacji