Historia

Założycielem i zarazem pierwszym dyrygentem zespołu był Tadeusz Mazurkiewicz, który w okresie trwania I wojny światowej zebrał wokół siebie grono muzycznych zapaleńców – profesjonalistów i amatorów. Dzień 17 lutego 1915 r. jest datą premierowego koncertu Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej.

 

Przez wiele lat Filharmonia nie miała własnej siedziby. Dopiero w 1948 r. przekazano filharmonikom wyremontowany Dom Koncertowy Ignacego Vogla. Prawie przez 40 lat budynek służył muzykom i melomanom. W tym czasie, 4 kwietnia 1984 roku, zespołowi Filharmonii Łódzkiej nadano uroczyście imię urodzonego w Łodzi i wielokrotnie koncertującego z filharmonikami - Artura Rubinsteina. W 1987 r. trzeba było opuścić dawny Dom Koncertowy ze względu na jego stan techniczny. Filharmonicy na okres trzech lat przenieśli się z koncertami do obecnego OSM im. Henryka Wieniawskiego. Od 1990 do 2004 roku Filharmonia tymczasowo zajmowała budynek przy ul. Piotrkowskiej 243. Od grudnia 2004 r., po wybudowaniu nowego obiektu na miejscu poprzedniej siedziby, przeniosła się do budynku przy ul. Narutowicza 20/22 i tam już odbyły się uroczystości jej 90-lecia.

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.