EKOwędrówka z Kolorami. 18. Wędrowny Festiwal FŁ "Kolory Polski"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Miło nam poinformować, że w tym roku realizujemy projekt „EKOwędrówka z Kolorami. 18. Wędrowny Festiwal FŁ Kolory Polski”, w ramach którego proponujemy wyjątkowo dużo dodatkowych atrakcji związanych z przyrodą regionu łódzkiego: bezpłatne wycieczki z profesjonalnymi przewodnikami, prelekcje, akcję sadzenia drzew "Dom dla dźwięków natury", konkurs fotograficzny i inne. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 87 332,00 PLN uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”.

W ramach projektu odbędzie się między innymi 18 autokarowych wycieczek do interesujących przyrodniczo miejsc regionu łódzkiego, poprzedzających bezpośrednio koncerty "Kolorów Polski". Dzięki wycieczkom będzie można odwiedzić wartościowe przyrodniczo miejsca i uzyskać wiele ciekawych informacji o nich. Szczegóły tras przyrodniczych dostępne są w Internecie przy informacjach dotyczących poszczególnych koncertów: http://filharmonia.lodz.pl/pl/kolory-polski.

 

PRELEKCJE (WSTĘP WOLNY!)

„Znane-nieznane. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich” Katarzyna Krakowska - przyrodnik 02.07.2017 /13.30 /Sala Kameralna FŁ

„Wszystko o rzece - ekosystem rzeki” Jacek Krakowski - geograf /08.07.2017 /12.15 /Sala Kameralna FŁ

„Małe jest piękne – różnorodność i znaczenie owadów” Katarzyna Krakowska - przyrodnik /09.07.2017 /13.15 /Sala Kameralna FŁ

„Parki krajobrazowe regionu łódzkiego” Katarzyna Krakowska - przyrodnik /15.07.2017 /13.15 /Sala Kameralna FŁ

„Zbiorniki zaporowe  - Zbiornik Jeziorsko” Ryszard Sąsiadek - fotografik przyrodnik /22.07.2017 /12.15 /Sala Kameralna FŁ

„Dolina Pilicy - walory, zagrożenia, ochrona” Maciej Sobański - przyrodnik /23.07.2017 /ok. 15.00 /Moszczenica

„Gatunki inwazyjne” Katarzyna Krakowska - przyrodnik /29.07.2017 /12.15 /Sala Kameralna FŁ

„Życie pod naszymi stopami, czyli co w glebie piszczy” Karolina Piasecka - przyrodnik /05.08.2017 /ok. 17.00 /budynek plebanii w Zelowie

„Drzewo nasz przyjaciel. Rola drzew jako ważnego ekosystemu Ziemi” Agnieszka Pruszkowska – przyrodnik /19.08.2017 /ok. 15.00 /GOKSiR Lipce Reymontowskie

„Porozmawiajmy o ptakach” Tomasz Janiszewski – ornitolog /20.08.2017 /11.00 /Sala Kameralna FŁ

„Region łódzki i jego cenna przyroda. Chronione i zagrożone gatunki roślin i zwierząt” Kinga Nowak – przyrodnik /27.08.2017 /13.00 /Łowicki Ośrodek Kultury

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Ogłaszamy Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Ekologiczna wędrówka z Kolorami. Na szlaku bioróżnorodności regionu łódzkiego”. Mogą do niego przystąpić uczestnicy wycieczek towarzyszących projektowi „EKOwędrówka z Kolorami”, a także osoby samodzielnie poznające przyrodę województwa.

Uczestnicy konkursu startują w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I: dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat
kategoria II: dorośli powyżej 18. roku życia

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca do 26 sierpnia 2017 roku (zadecyduje data przesłania zdjęć). Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konkurs@filharmonia.lodz.pl (w tytule wiadomości wpisując: EKO-FOTOKONKURS).

Konkursowe fotografie muszą być wykonane na terenie województwa łódzkiego. Do przesłanych zdjęć trzeba dołączyć opis zawierający datę ich wykonania, nazwę miejscowości, w której zdjęcie zrobiono, oraz wskazanie, co przedstawia. Prace bez takiego opisu nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Po zakończeniu konkursu Jury dokona oceny w obu kategoriach, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

Skład Jury: Tomasz Bęben – dyrektor naczelny FŁ i dyrektor Festiwalu "Kolory Polski", Sławomir Grzanek – prezes zarządu Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Dariusz Kulesza – fotograf, Krzysztof Leduchowski – FŁ.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona z estrady w trakcie koncertu finałowego 18. Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”, w Sali Koncertowej FŁ, 2 września 2017 r.

 

Nagrodami w konkursie będą:
kategoria I
   I miejsce: zestaw książek o tematyce przyrodniczej wraz z torbą turystyczną (300 PLN)
   II miejsce: gry dydaktyczne lub drobny sprzęt elektroniczny (200 PLN)
   III miejsce: plecak turystyczny (150 PLN)
   3 wyróżnienia: drobny sprzęt sportowy

kategoria II
   I miejsce: lornetka (cena 300 PLN)
   II miejsce: statyw do aparatu fotograficznego (200 PLN)
   III miejsce: plecak turystyczny (150 PLN)
   3 wyróżnienia: kije do nordic walking

Nagrodą dla autorów 30 najlepszych prac będzie ich udział w wystawie fotograficznej zorganizowanej w siedzibie FŁ i w 4 wystawach objazdowych w 4 miejscowościach województwa łódzkiego. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie filharmonia.lodz.pl i w mediach społecznościowych FŁ.

Regulamin Konkursu

Zapraszamy do udziału!

 

Nagrodzeni w konkursie:

kategoria I: dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat
I miejsce: Aleksandra Wierzbicka
II miejsce: Wiktor Toruński
III miejsce: Jagoda Piestrzyńska
Wyróżnienia: Aleksander Jałosiński, Martyna Piestrzyńska, Angelika Waracka

kategoria II: dorośli powyżej 18. roku życia
I miejsce: Marlena Jabłońska
II miejsce: Małgorzata Łęcka
III miejsce: Mirona Werkowska
Wyróżnienia: Andrzej Czerwiński, Teresa Kosmala, Agnieszka Siedlecka

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.