Chórmistrz

Dawid Ber

Od sezonu 2011/2012 jest chórmistrzem Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. 

 

Dawid Ber ukończył studia w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w zakresie teorii muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych w tej samej uczelni (1998). W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie dyrygentury w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

W latach 1995–1999 był etatowym pracownikiem Chóru Filharmonii Łódzkiej. W latach 1996–1998 prowadził działalność pedagogiczną jako nauczyciel przedmiotów z zakresu teorii muzyki i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Działalność tę kontynuuje od 1998 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi (zajęcia z teorii muzyki – harmonia, kształcenie słuchu i chór mieszany). W latach 2004–2009 oraz 2010–2011 pełnił funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Muzycznych  im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2008 roku zatrudniony jest w Katedrze Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygowania, obecnie na stanowisku adiunkta. Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów  w Łodzi. Założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny Alla Camera, przez 15 lat był kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu, prowadził także Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego Vivid Singers. Od 2014 roku jest dyrygentem chóru Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.

Koncertował w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie i Słowacji. Jest także jurorem i wykładowcą festiwali, konkursów, warsztatów i seminariów z zakresu teorii muzyki oraz chóralistyki.

 

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.