Październik '22

po wt śr cz pt so nd
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
10
13
16
 
 
 
17
19
 
 
24
27
30
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum informacji

ZATRUDNIMY REFERENTA

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent w Dziale Organizacyjno-Programowym.

Zatrudniona na tym stanowisku osoba będzie odpowiedzialna za całokształt działań związanych z realizacją wydarzeń w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w realizacji wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą;
 • podstawowa orientacja w przepisach prawnych dotyczących działalności publicznych instytucji kultury;
 • ogólna znajomość regulacji prawnych mających wpływ na postanowienia umów (np. kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej;
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.

 

Dodatkowo mile widziane:

 •  wykształcenie muzyczne, znajomość literatury muzycznej;
 •  znajomość narzędzi związanych z zarządzaniem projektami;
 •  znajomość organizacji pracy w instytucji kultury;
 •  znajomość drugiego języka obcego. 

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności administracyjno-organizacyjnych dotyczących przygotowania i realizacji koncertów;
 • negocjowanie z artystami, agencjami artystycznymi, wydawcami materiałów nutowych, podwykonawcami/usługodawcami;
 •  prowadzenie korespondencji z partnerami oraz dokumentacji koncertów;
 •  współpraca z pozostałymi działami FŁ;
 •  przygotowanie budżetu wydarzenia, jego monitorowanie i rozliczenie;
 •  nadzór nad przebiegiem kolejnych etapów realizacji wydarzenia;
 •  wykonanie wszelkich dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Oferujemy:

 •  stabilną pracę w Instytucji kultury;
 •  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 •  możliwość przystąpienia do programu MultiSport;
 •  możliwość rozwoju zawodowego;
 •  przyjazną, pełną wyzwań atmosferę pracy;
 •  udział w realizacji projektów artystycznych w siedzibie i w regionie.

 

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • CV – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko inspicjent przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 20/22 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.).

 • list motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: sekretariat@filharmonia.lodz.pl z dopiskiem w tytule: „Biuro Koncertowe” do dnia 31.08.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 66 47 997 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00.

 

Uwaga!

 • Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
 • Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne
  nie będą brane pod uwagę.
 • Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zastrzega sobie prawo odwołania
  lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Filharmonia Łódzka zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul. Narutowicza 20/22.
2. Dane będą przetwarzane do celów związanych z realizacją procedury rekrutacji.
3. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – do zakończenia procesu rekrutacji – za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie nawiązany stosunek pracy. W takim przypadku Pana/Pani dokumenty zostaną włączone do akt osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych,
tj. realizacja procesu rekrutacji.
5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
7. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: rodo@lodz-radca.pl, tel. 517 562 083.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Archiwum koncertoweArchiwum informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie

Październik '22

2022-10

01
QUEEN SYMFONICZNIE1 października 16:00
02
TANGO2 października 19:00
15
12 TENORÓW & DIVA15 października 17:00
18
23
K

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.