Październik '21

po wt śr cz pt so nd
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
 
 
 
11
12
13
14
17
 
 
 
 
 
18
20
21
24
 
 
 
 
25
27
28
30
31
 
 
 
 
 
Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum Informacji

NABÓR NA STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH

Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina ogłasza nabór ofert pracy na samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych.
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć m.in.:
- prowadzenie kancelarii i sekretariatu Filharmonii Łódzkiej;
- ewidencja dokumentów, nadzór nad obiegiem korespondencji;
- redagowanie korespondencji;
- prowadzenie kalendarza i organizowanie spotkań dyrekcji;
- prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora i nadzór nad ich dystrybucją;
- przekazywanie dokumentów do Archiwum FŁ;
- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrekcję.

Nasze oczekiwania:
- doświadczenie w pracy biurowej (mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku);
- dynamizm, systematyczność, inicjatywa i odpowiedzialność;
- umiejętność poprawnego redagowania pism w języku polskim;
- umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym;
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
- wysoka kultura osobista;
- umiejętność zarządzania czasem pracy i wyznaczania priorytetów.

Oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji publicznej;
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
- wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i możliwość rozwoju zawodowego w strukturach instytucji;
- niezbędne narzędzia pracy;
- przyjazną atmosferę pracy w zespole nastawionym na współpracę;
- dofinansowania do kart Multisport.

Wymagane dokumenty:
- podpisane odręcznie CV z dołączoną zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru ofert;
- podpisany odręcznie list motywacyjny;
- ew. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- ew. kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń;
- ew. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: sekretariat@filharmonia.lodz.pl lub dostarczyć do sekretariatu Filharmonii Łódzkiej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych”.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 24.05.2021 r. g. 16:00.

W trakcie naboru przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci wyłonieni po wstępnej analizie złożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA PRACOWNIKA

Niniejszym informuję, że podane przez Pana/Panią związku z procesem rekrutacji dane osobowe – takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – będą przetwarzane i administrowane przez Filharmonię im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 000279226 do celów związanych z rekrutacją. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi prowadzenie procesu rekrutacji z uwzględnieniem Pana/Pani osoby. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo do:
1/ dostępu do treści swoich danych osobowych,
2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,
3/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4/ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.

Nie posiada Pan/Pani prawa do:
1/ przenoszenia swoich danych osobowych,
2/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane jedynie na czas procesu rekrutacji – za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie nawiązany stosunek pracy. W takim przypadku Pana/Pani CV zostanie włączone do akt osobowych.
Przed nawiązaniem stosunku pracy otrzyma Pan/Pani wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę.
Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 517-562-083, e-mail: m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl.
Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.
Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy administratora zajmujący się rekrutacją (dział kadr).
Administrator nie przewiduje udostępniania ani powierzania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim przed ewentualnym zatrudnieniem.
Okres retencji danych wynosi dwa lata, licząc na koniec roku kalendarzowego, w którym upływa dwuletni termin.


Archiwum koncertoweArchiwum Informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie

Październik '21

2021-10

02
QUEEN SYMFONICZNIE2 października 16:00
26
MAŁY KSIĄŻĘ26 października 17:00
K

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.