Listopad '22

po wt śr cz pt so nd
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
7
8
9
10
13
 
 
 
 
14
16
17
 
 
 
21
22
24
 
 
 
28
1
2
3
4
 
 
 
 
 
Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum informacji

KIEROWCA POSZUKIWANY

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy: kierowca/pracownik gospodarczy.

 

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar – 1/1 etatu,
 • ilość wolnych miejsc – 1,
 • miejsce wykonywania pracy – Łódź,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Infrastruktury – Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
 • termin składania ofert – 15.11.2022 r.,
 • planowany termin rozpoczęcia pracy – grudzień 2022 r. (termin może ulec zmianie
  w zależności od wyników naboru).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • staż pracy min. 2 lata,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność zarządzania czasem pracy i wyznaczania priorytetów,
 • umiejętność wykonywania drobnych napraw,
 • wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. wykonywanie zleconych zadań w zakresie przewozu osób, materiałów i sprzętu,
 2. oczekiwanie w stanie gotowości i wyjazd na podstawie otrzymanej dyspozycji wyjazdu,
 3. wykorzystywanie wolnego czasu na codzienną obsługę, konserwację i drobne naprawy przydzielonego pojazdu (m.in. sezonowa zmiana ogumienia),
 4. codzienna kontrola stanu technicznego pojazdu,
 5. eksploatowanie pojazdu sprawnego pod względem technicznym,
 6. stałe utrzymanie pojazdu w czystości,
 7. pobieranie kart drogowych dla celów rozliczeniowych i kontrolnych,
 8. natychmiastowe zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i konieczności przeprowadzania napraw sprzętu, mebli itp. będących wyposażeniem FŁ i ewentualna ich naprawa,
 9. czyszczenie, odkurzanie, konserwowanie foteli widowni, foyer,
 10. dbanie o należyty stan powierzonych urządzeń, narzędzi i sprzętu,
 11. sprzątanie wyznaczonego przez kierownika rejonu sprzątania,
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • zatrudnienie w stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji,
 • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, dofinansowanie do kart Multisport,
 • atrakcyjny system wynagradzania pracowników (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa),
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • CV – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kierowca/pracownik gospodarczy przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 20/22 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.).”

 

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 15.11.2022 r. osobiście do godziny 16:00 lub pocztą na adres: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy sekretariat@filharmonia.lodz.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 42 66 47 930, 536 489 999 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00.

 

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

 

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy:

 1. etap polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych
  na podstawie nadesłanych aplikacji,
 2. etap rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

 

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.​

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul. Narutowicza 20/22.

2. Dane będą przetwarzane do celów związanych z realizacją procedury rekrutacji.

3. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – do zakończenia procesu rekrutacji – za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie nawiązany stosunek pracy. W takim przypadku Pana/Pani dokumenty zostaną włączone do akt osobowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. realizacja procesu rekrutacji.

5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.

6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

7. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: rodo@lodz-radca.pl,
tel. 517 562 083.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Fot. fanjianhua/Freepik


Archiwum koncertoweArchiwum informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie

Listopad '22

2022-11

26
THE KING OF SWING26 listopada 16:30
27
KONCERT WIEDEŃSKI27 listopada 17:00
30
JAKA JESTEŚ, EWO30 listopada 19:00
K

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.