Sierpień '18

Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum Informacji

Praca na stanowisku specjalisty w sekcji techniczno-remontowej

Filharmonia Łódzka poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w sekcji techniczno-remontowej.
Wymiar czasu pracy: pełen etat.
Wykształcenie:
inżynier instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji
lub
technik instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
lub
inżynier budowlany.
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy z adresem do korespondencji, adresem e-mail i numerem telefonu
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, jeżeli takie było
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Filharmonii Łódzkiej pokój 331 (II piętro) w godzinach 9.00–13.00 w terminie do 25 stycznia 2018 r.
Dokumenty można przesyłać również pocztą pod adresem FŁ (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną: elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl
Aplikacje, które wpłyną po przekroczeniu podanego terminu, nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

 

 

Q
Archiwum koncertoweArchiwum Informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci
Imprezy impresyjne
Kolory Polski

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.